på tide politikerne ser den samfunnsøkonomiske betydningen av barn som landets viktigste ressurs uavhengig av foreldrenes etnisitet!


Det var “en smule kleint” når Erna som statsmimister oppfordret norske kvinner til å føde flere barn, samtidig som partiet de satt i Regjering med akket seg over hjemmeværende innvandrerkvinner som får “for mange barn” . Innvandrerkvinnenes barn har sikkert i seg selv alkurat like stort potensiale til å bli gode samfunnsborgere, skattebetalere, samfunnsstøtter som […]

More